Tee SS-meheks saamiseni

tõlkinud Greeger Eensalu

Kui taheti saada SS-i liikmeks siis peale SS-sobivuse ja SS-kõlbulikkuse kindlaks tegemist sai hitlerinoor 18-aastaselt SS-kandidaadiks (Bewerber). Samal aastal võeti ta SS-aspirandiks (Anwärter), parteipäeval anti talle üle SS-tunnistus ja 9. novembril andis ta oma vande Füürerile.

SS-Anwärterina sai ta oma esimesel teenistusaastal Kaitsemalevas oma Kaitsespordimärgi (Wehrsportabzeichen) ja pronks Riigispordimärgi (Reichssportabzeichen). Nii läbis ta tööteenistusse (Arbeitsdienst), 19 või 19 ½ aastasena – vastavalt sellele, kuidas ta aastakäik teenistusse kutsutud oli.

Sellele järgnes teenistus Saksa Relvajõududes(Wehrmacht). Peale kaht kohustuslikku teenistusaastat, kui ta polnud otsustanud sinna üleajateenijaks jääda, tuli ta Relvajõududest tagasi.

Tagasi SS-i tulles jäi ta staatus alguses ikka SS-Anwärter'iks.

Järgnevalt kooliti teda veel maailmavaateliselt, mille tähtsad osad olid SS põhimõtted, abielukäsk ja SS aukoodeks.

Pärast teadmiste edukat omandamist võeti SS-Anwärter, Relvajõududest naasemise aasta, 9. novembril, vastu SS-meheks ja sellega kuulus ta lõplikult Kaitsemalevasse.

Sel samal päeval, 9. Novembril, sai ta ka õiguse kanda SS-kortikut ja tõotas, et tema ja ta sugukond jäävad kõigil aegadel SS põhimõtetele truuks. Ta sai sellest päevast alates õiguse ja kohustuse, nagu ütles Kaitsemalevas seadus, oma au kaitsta Musta Korpuse aukoodeksi järgi.

SS-mehena jäi ta siis aktiivsesse Allgemaine-SS-i kuni 35. eluaastani. Avalduse peale viiakse ta sealt üle SS-Reservi ja 45. eluaasta ületamisel SS-Stammabteilungisse.