8. SS-Kavallerie-Division Florian Geyer

(Nimi tuleneb Frankimaa rüütlilt Florian Geyerilt (u.1490-9.6.1525), kes Saksa Talurahvasõja ajal 1525 a. juhtis ülestõusnud Tauberi oru talupoegade salka. Langes lahingus).

15. SS-Kavallerie Regiment
16. SS-Kavallerie Regiment
17. SS-Kavallerie Regiment
18. SS-Kavallerie Regiment

Diviisiülemad:

SS-Brigadeführer Wilhelm Bittrich (kuni veeb. '43);
SS-Brigadeführer Hermann Fegelein (kuni nov. '43);
SS-Brigadeführer Joachim Rumohr.

Aprillis 1941 nimetati kaks Totenkopf-Reiter-Standartet ümber SS-Kavallerie-Regimentideks. Augustis 1941 formeeriti neist brigaad Komandostab Reichsführer-SS all. Saadeti Venemaale, kus veriselt tegutseti julgestusüksusena tagalas. 1942 a. osales partisanide vastastel operatsioonidel armeegrupp "Mitte" tagalas. Brigaad formeeriti juunist-augustini 1942 ümber diviisiks. Võideldi silmapaistvalt Vjasma-Brianski-Rzevi all. Enne 1943 allutati 2.Tankiarmeele. Dets. 1943 puhati ja täiendati Horvaatias, seal võideldi ka partisanide vastu. 17. SS-Kavallerie Regiment andis oma kaadri uuele 22. SS-ratsaväediviisile. Edasi võitlesid üksused hajutatult erinevates piirkondades lõuna - ja Balkani rinnetel, Ungaris ja Poolas. Nov. 1944 - veeb. 1945 oldi Budapesti garnisonis, kus peale linna vallutamist võideldi tänavalahingutes kuni hävimiseni Punaarmeega.

Sümboolika: varrukalint "Florian Geyer" (alates märts. '43); lõkmetel ruunimärgid "SS".

Diviisist on autasustatud 23 meest Raudristi Rüütliristiga.