33. Waffen-Kavallerie-Division der SS (ungarische Nr. 3)

88. Waffen-Kavallerie Regiment der SS ?
89. Waffen-Kavallerie Regiment der SS ?
90. Waffen-Kavallerie Regiment der SS ?

Diviis moodustati Ungaris 1944-'45. a. peamiselt Ungari ratsaväe üksustest. Formeerimine toimus läheneva Punaarmee ees kiirelt ning väljaõpe oli puudulik. Diviisi ei suudetud formeerida ettenähtud tugevuseni. On teada, et diviis oli Budapesti garnisonis ning arvatavasti veebruaris '45 hävis tänavalahingutes. Kindlad andmed diviisi kohta puuduvad.

Sümboolika: puudub.