Rahvuslikud filmid

Ajalookonverents „Sõjasangar Alfons Rebane – 100 aastat sünnist”

Klubi „Wiking-Narva” ja Eesti Akadeemilise Sõjaajaloo Seltsi koostöös korraldatud konverents, mis pühendatud ühele Eesti ajaloo legendaarseimale sõjamehele – kolonel Alfons Rebasele. Filminud Andri Ollema.

Konverentsil esinesid:

Einar Laigna – Avasõnavõtt ja elulugu
Mart Laar – Lahingutest Eestis 1944
Arved Salupere – Mälestused ühisest võitlusest
Rein Kikas – Alfons Rebane Viljandi Kaitseliidu Malevas
Henno Ojaloo – Vaskovo ja Surkovo lahingutest 1944 jaanuaris


Eesti 20. Relvagrenaderide Diviisi Veteranide Ühenduse kokkutulek Sinimägedes 26. juulil 2008

1944. aastal Eesti II Vabadussõja kaitselahingutes kommunistliku terrori vastu võidelnud vanade rindemeeste ja rahvuslikult meelestatud eestlaste seas on populaarseks saanud iga-aastased kokkutulekud Sinimägedes Grenaderimäel, kus meenutatakse igavesti nooreks jäänud kamraade. Veel tänini pole Eesti Vabariigi praegusel valitsusel jätkunud julgust tulla ja tänada Eesti iseseisvuse eest võidelnud mehi, keda toetas kogu toonane eliit, eesotsas Eesti Vabariigi peaministri presidendi kohustes professor Jüri Uluotsaga.

Peale eestlaste võitlesid 1944.aasta suvel Sinimägedes pealetungiva Punaarmee vastu ka norra, vallooni, flaami, taani ja hollandi üksused.

„Me kartsime, et bolševism jõuab Skandinaaviasse ja mujale Euroopasse ning me ei soovinud seda mitte mingil juhul,” ütles üritusest osa võtnud SS-Hauptsturmführer Elley Henry Rasmussen (24.rügemendi „Dänemark”, 2 kompaniist)

Filminud Andri Ollema.

65 aastat II Vabadussõja kaitselahingutest Eestimaa pinnal

26. juulil kogunesid Sinimägedes Grenaderimäel 20. Eesti Relvagrenaderide Diviisi veteranid ja nende aatekaaslased, ilm oli päikseline ja palav. Hoolimata sellest oli kokku tulnud umbkaudu poolteist tuhat inimest, meenutamaks 65 aasta möödumist veristest II Vabadussõja kaitselahingutest Eestimaa pinnal. Langetati pea oma langenud ja igavesti nooreks relvavendade ees.

Veriseimaid ja ohvriterohkemaid lahinguid pole Eestimaa ei enne ega ka pärast seda näinud. Lahingud Narva ruumis on ainulaadsed ka selle poolest, et siin võitlesid kommunismi Euroopasse leviku vastu õlg-õla kõrval koos eestlastega vabatahtlikud III SS-Soomuskorpusest, kuhu kuulusid peale 20. Eesti SS-Relvagrenaderide Diviisi ka, 11. SS-Soomusgrenaderide Diviis „Nordland”, 23.SS-Soomusgrenaderide Diviis „Nederland” ja 27.Ss-Soomusgrenaderide Diviis „Langemarck” – ehk siis punase terrori vastu võitlesid austerlased, belglased, eestlased, flaamid, hollandlased, norrakad, taanlased, rootslased ja sakslased.

Kokkutuleku avas Eesti Vabadusvõitlejate Liidu juhatuse liige ja 20.Eesti Relvagrenaderide Diviisi Veteranide Ühenduse esimehe kohusetäitja Heino Kerde. Seejärel mälestas Sinimägedes langenud kangelasi Kaitseväe kaplan Tõnis Nõmmik. Tervitussõnavõttudega esinesid Ida-Virumaa maavanem Riho Breivel, Austria, Läti ja Leedu sõjaveteranide organisatsioonide esindajad, Riigikogu liige Trivimi Velliste, Vaivara vallavanem Veiko Luhalaid, Memento esindaja Enn Tarto, Vabadusvõitlejate Liidu juhatuse liige Hendrik Arro, Vabadusvõitluse muuseumi juhataja Johannes Tõrs ja Eesti Rahvusliku liikumise juht Martin Helme. Viimane kritiseeris teravalt Riigikogu tahtmatust tunnustada Eesti taasokupeerinud Punaarmee vastu võidelnud eesti sõjamehi.

Filminud Andri Ollema

Eesti Rahva Tänumedal number 1

Eesti Rahva Tänumedali üleandmine Rüütliristi kavalerile Harald Nugiseksile tõi Tõi Toris asuva Eesti sõjameeste mälestuskiriku rahvast täis.

„Järgides meie poliitikute, Eesti Rahvuskomitee ja Jüri Uluotsa üleskutset ühinesid eestlastest vabadusvõitlejad Saksa mobilisatsiooniga, et seeläbi taastada meie riigi iseseisvus ja kodumaa vabadus. Võõras mundris ja võõra käsu all jäädi ustavaks eesti rahvale ja maale ja võideldi Eesti eest.” Ütles Vaba ja Sõltumatu Kolonni nr 1 kolleegiumi liige Ain Saar Tänumedali üleandmisel.

Eesti Rahva Tänumedali idee tuligi sellest, et seda võitlust pole Eesti Vabariik tunnustanud. Nii pole Harald Nugiseks saanud ühtegi riiklikku teenetemärki, kuigi ta on autasustamiseks korduvalt esitatud. Et ka meie riigi 90. Sünnipäeval Nugiseksi meeles ei peetud, otsustati seda teha kodanikualgatuse korras.

„Küll aga on Teie võitlusi tunnustanud väike Eesti rahvas, kelle jaoks Te olete olnud alati parimad pojad, kellega koos olete hinganud, kelle eest võidelnud, kelle eest kannatanud ja kelle eest paljud ka langenud,” ütles oma kõnes Eesti Leegioni Sõprade Klubi juht Andri Ollema. „Austatud Harald! Sa oled musternäidis Eesti sõdurist. Selle oma raskete kannatuste ja kaotuste pärast neetuks kutsutud põlvkonna esindaja, kes haaras relva, et kaitsta oma väikest kodu.”

Filminud Triin Nöör

Plaadi hind 10 € + postikulu 3 € Tellimuse korral kontakt: estlands_wolf@yahoo.com