Märgid

Vabadussõjalaste mütsimärk

Vabadussõjalaste liikumise eelkäijaks oli 1920 aastal loodud Eesti Demobiliseeritud Sõjaväelaste Liit, mis oli võtnud oma ülesandeks veteranide toetamise, neile lubatud teenistuskohtade, talumaade ja prii kooli väljanõudmise. Liidu liikmeskond hakkas kohe jõudsalt kasvama ja see oli arvatavasti üks peapõhjuseid, miks otsustati kätt proovida ka poliitikas. Osaleti 1923 aasta Riigikogu II koosseisu valimistel. Kuid tulenevalt oma kogenematusest ja programmi ebaselgusest kukuti läbi – Riigikokku pääses ainult 1 kanditaat, kes varsti üle jooksis. 1925 läks EDSL laiali. Selle jäänustest moodustati 1926 a. maikuus Tallinna Eesti Vabadussõjalaste Liit. 1929 a. 23. juulil asutati Tallinna, Tapa ja Haapsalu liidu esindajate poolt Eesti Vabadussõjalaste Keskliit. Milliseid eesmärke endale seati? Eelkõige oli eesmärgid üldpatriootilised – et jääks püsima võidetud relvavõitluse tulemus ja et oldaks valmis ka tulevasteks võitlusteks. Peeti tähtsaks valmistada selleks ette noori. EVK põhikirja § 1 võime lugeda : "Organiseerida vabadussõjalasi ja koondada enese ümber kõiki vabadussõjalaste organisatsioone, kes seisavad demokraatlike ja iseseisvuslise riikluse alusel, aidata süvendada ja uuendada kodanikkudes omariikluse mõtet, kohuse- ja rahvustunnet, alal hoida vabadussõjalastes ja levitada seda vaimu, mis valitses vabadussõja päevil, õhutada vääriliselt jäädvustama Eesti rahva vabadusvõitluse ja langenud kangelaste mälestusi ning valvel seista ja kaasa aidata Eesti riigi iseseisvuse kindlustamise töös."
Sügavamalt saab vabadussõjalastest lugeda siit: http://www.eestileegion.com/?eellugu/eesti-vabadussjalased.html ja http://vapsid.weebly.com/kes-nad-olid.html
Mütsimärgi repro on ilus mälestus nendest vapratest meestest, mida on sünnis auga kanda, mõnele hääle kamraadile kinkida või lihtsalt mälestuseks soetada.

Märgi hind on 20 € + post 3 €

Valmimine võtab aega alates tellimuse kinnitamisest 2-4 nädalat.

Kontakt: estlands_wolf@yahoo.com