Liitu meiega!

Kui tahad anda oma panuse Teise Vabadussõja sangarite pärandi hoidmisel ja oled vähemalt 18-aastane teovõimeline Eesti Vabariigi kodanik, siis liitumisblanketi leiad sa SIIT

Sellele lisa kaks dokumendifotot (suuruses 30X40mm) ja EV passi või ID kaardi (sel juhul mõlemad pooled) koopia.

Liitumisblankett tuleb saata aadressil:

Eesti Leegioni Sõprade Klubi
Mulla 6 – 39
90504 Haapsalu
Läänemaa

ELSK liikmeskond jaguneb põhiliselt nelja kategooriasse.  1. ELSK tavaliikmed, kes astuvad meie ridadesse vabatahtlikult, et tegeleda kogu töö ja võitlusega Teises Vabadussõjas võidelnute pärandi hoidmisel. See koosneb aktiivsest tegutsemisest ELSK põhikirjas sätestatud sihtide nimel. 2. Auliikmed, on kas Vanad Leegionärid või rahvuslikult meelestatud inimesed, kes andnud oma suure panuse Teises Vabadussõjas võidelnute pärandi säilimise eesmärgil.  3. Toetajaliikmed, kes küll ei ole esimese ja teise grupiga sarnaselt täisliikme staatuses, küll aga tahavad nad meie tegemisi ja püüdlusi toetada, kas majanduslikult või muul viisil. Paljud toetajaliikmed ei saa astuda täisliikmeks seoses nende tööga, kus võidakse seda ette heita. Toetajaliikmetele garanteeritakse soovi korral täielik anonüümsus. Toetajaliige aga võib omal soovil samuti täita ära liitumisblanketi, kirjutades seal küsimuse „Põhjendus, miks otsustasid meiega liituda” all – Soovin astuda ELSK toetajaliikmeks. 4. Liikmekandidaadid. Nende puhul on tegu tavaliselt veel vanuses 16-17 olevate noorukitega, keda ELSK põhikirja alusel ei saa me veel Klubisse vastu võtta, küll aga on nad oma usinusega aktiivselt kaasa löömas meie tegevuses.

 

Kõik, kes tahavad meid rahaliselt toetada, saavad seda teha meie pangakontole:

Saaja: Eesti Leegioni Sõprade Klubi MTÜ
Kontonumber: 221045187521 (Swedbank)
SWIFT/BIC: HABAEE2X
IBAN: EE422200221045187521