Sõjasangar Harald Nugiseks 90 - 22.10.2011

Sõjasangar Harald Nugiseks 90!

22.10.2011 oli Pärnus pilvine, tibutas udupeent vihma. Päev meenutas veidi Eesti Rahva Tänumedali üleandmistseremooniat Toris Eesti sõjameeste kirikus. Ammende Villa täitus keskpäevaks inimestega üle Eesti ja maailma. Meie Eesti oma Rüütliristikandjal, Sõjasangar Harald Nugiseks’il täitus 90 eluaastat. Ta oli seda tähtsat päeva endaga kutsunud jagama lähedased, sõbrad, aatekaaslased. See au oli ka Eesti Leegioni Sõprade Klubi (ELSK) delegatsioonil, kuhu kuulusid: ELSK-Auliige Boris Takk, Triin Nöör, Margus Põldsepp, Oleg Bender, Ruuben Saal ja Andri Ollema.

ELSK-poolne tagasihoidlik kink lugupeetud Sõjasangarile oli meie poolt spetsiaalselt selleks päevaks AS Eesti Post poolt valmistada lastud Harald’i postmark (mark valmis eritellimusena ja väga väikeses koguses), mis on ühtlasi ka esimene Eestis ilmunud Teises Vabadussõjas võidelnud sõjamehele pühendatud postmark. Margil on Harald Neuhammeris detsembris 1944, vahetult enne seda, kui saadeti raadio teel koju, kommunistide poolt okupeeritud Eestimaale kolme Eesti Rüütliristikavaleri (Harald Nugiseks, Harald Riipalu ja Alfons Rebane) jõulutervitus ja anti lubadus, et Eesti iseseisvuse eest võideldakse viimseni kuni oleme taas vabad. Margil ilutseb Harald’i signatuur. Tänaseks teame, et see lubadus täideti ja nende meeste poolt tõstetud ja kantud aated jätsid rahva hinge iseolemise ja vabaduse tahte. Ärgati, eesotsas põrgutest läbi sammunud vanade rindemeestega, nende järel oli rivis kogu Eestimaa. Me võitsime oma vabaduse tagasi. Mitte veretult, mitte higitult, mitte mugavalt, aga parimate poegade verega, kes näitasid, et Eestimaa on see, mille rahva parema tuleviku ja vabaduse nimel tasub võidelda, kannatusi läbi elada ja vajadusel ka surra. Seda ei tohi tänini unustada, eeskätt on selle järgi valvata meil Eesti Vabariigi kodanikel, kelle asemikud on valitud Toompeale tegemaks tööd Eesti rahvuse ja iseseisvuse nimel – me maksame neile selle eest ka palka!

Eesti rahvas on oma austust Harald’ile näidanud, autasustades Teda 2008. aastal Eesti Rahva Tänumedaliga. Eesti rahva jaoks on ja oli Harald alati paremaid poegi, teejuht. Vaikiv sangar, kes on rüütellikult sirgeselge ja kompromissitult aateline, nagu omane ühele parimale rindemehele.

ELSK tahab loota, et ükskord ärkavad orjaunest ka eesti rahva asemikud võimukoridorides, president, peaminister, valitsus, riigikogu ja hakatakse talitlema oma rahvuse vääriliselt, ajades end sirgu, julgedes kõrgema esindusega tulla Sinimägedesse igasuvisele mälestusüritusele ja meenutada Eesti riikliku iseseisvuse eest langenud ja igavesti nooreks jäänud sõdureid. Ootame, millal leitakse julgust omistada Harald’ile kõrgeim Eesti riiklik autasu. Rahvas seda tahab, oleks aeg hakata sellega arvestama.

Tagasi suurpäeva juurde tulles, võib hea tundega meenutada, et meeleolu oli ülev, pärast kingituste üleandmist kutsus Harald kõiki pidulauda, mis oli kaetud parimate rahvuslike traditsioonide kohaselt. Tõsteti toost Sünnipäevalapse terviseks! Selle terviseks, et Eesti Vabariik jääks alati iseseisvalt püsima! ELSK-Auliige Boris Takk ja Margus Põldsepp tõid ELSK tervitused ka muusikalisel teel, esitades laule, mida lauldi Teises Vabadussõjas, mida laulavad tänini rahvuslikud noored. Nii kõlas üle saali Eesti Leegionäride hümn!

Jättes nägemiseni Harald’iga ja tänades Teda osutatud au eest, tegin ettepaneku, et kohtume siin samas taaskord 10 aasta pärast! Õnne ja tervist Sulle, Harald!

Andri Ollema
ELSK juhatus