Eesti Leegioni moodustamine

Tallinna vabastamise aastapäeval 28. augustil 1942, teatas Eesti kindralkomissar SA-Obergruppenführer Karl Siegmund Litzmann, et Saksa kõrgema juhtkonna poolt on antud luba moodustada Waffen-SSi alluvuses Eesti Leegion. Mehi värvati algul ida- ja politseipataljonidest. Leegion pidi tulema rügemendisuurune ja koosnema kolmest pataljonist (igas neli kompaniid) ja raskegranaadiheitja- ja tankitõrjekompaniist. Leegioni asujate esimene koondamine toimus Pihkvas.

Leegioni väljaõpe toimus Poolas Krakowi lähedal asuvas Debica väljaõppelaagris (SS-Truppenübungplatze "Heidelager").

Esimesteks olid Idarindelt saabunud vabatahtlikud ning väljaõpetamata noored Eestist. Eesti Leegion pidi tulema vabatahtlik. Esimesena saabusid kohale 13. oktoobril 1942 113 idapataljoni meest leitnant Paul Maitla juhtimisel. Eestlastest ohvitserid (80 meest) saadeti täienduskoolitusele SS-sõjakooli Bad Tölz, allohvitseride väljaõppekohaks sai Poseni (Poznan) SS-sõjakool, radistid saadeti Potsdami ning tankitõrjemehed Hollandisse Hilversumi sõjakooli. Moodustati leegioni 1. rügemendi (1. Estnischen SS-Freiwilligen Regiment) staap koos 1. pataljoniga. Oktoobris ´42 määrati Eesti Leegioni 1. rügemendi ülemaks SS-Obersturmbannführer Franz Augsberger, varsti saabus kohale ka pataljoniülem SS-Haupsturmfüher Georg Eberhardt.

1942. a. novembri algul saabus leegioni väljaõpet teostama SS-rügemendi "Deutschland" 89 instruktorit. Detsembri algul saabus veel täiendavalt 97 väljaõpetajat, kelle seast määrati enamus rühma- jao- ja relvaülemaid.

10. detsembril ´42 määrati pataljoni suuruseks 3 laskur- ja 1 raskekompanii, staabikompaniist eraldati 5. kompanii ning selle juurde moodustati üks alljuhtide rühm. 1942. a. lõpus kuulus leegioni 5 laskur- ja 1 raskekompanii koosseisu 969 meest. Ilmus rügemendiülema käskkiri, millega kohustati pataljoni olema veebruari lõpuks ´43 lahinguvalmis.

Jaanuaris ´43 määrati 5. kompanii suuruseks 134 meest ja 28 väljaõpetajat. 20. jaanuaril ´43 määrati täiendavalt pataljoni koosseisu 46 Kiievi pataljonist saabujat. 19. veebruaril ´43 suunati rügemendi luurekompaniisse 25 meest, enamus sakslased. Päev hiljem saadeti 75 meest Hamburgi lähedal asuvasse Lauenburgi allohvitseride kooli (3. SS-Unterführerschule Lauenburg-Pommern).

13. veebruaril ´43 toimus pataljonil sõdurivande andmine.

Märtsiks ´43 oli leegioni astunud u. 2000 vabatahtlikku.